Monthly Archives: מרץ 2011

פרטי ההסכם בין החברה שלנו לבין הלקוח\ה

פרטי ההסכם בין החברה שלנו לבין הלקוח\ה: החברה שלנו הינה חברת הובלה רבגונית ביותר אשר גם מספקת עבור כלל לקוחותיה שירותים מגוונים ומתקדמים אחרים וכאשר מדובר על הצעת המחיר אשר החברה מספקת אז חשוב ביותר לזכור כי מדובר בהצעת מחיר אשר לעולם איננה מסופקת ללקוח\ה דרך הטלפון ושיחה טלפונית עם נציג מטעם החברה אלא רק מדובר בהצעת מחיר אשר מסופקת עבור הלקוח\ה רק במהלך פגישה אישית בין הלקוח\ה לבין נציג בכיר מטעם החברה שלנו אשר מגיע להיפגש עם הלקוח\ה בהתאם ללוח הזמנים של הלקוח\ה ובמקום הנוח ביותר מבחינת הלקוח\ה.